• Tegen fracking

  We moeten geen risico’s willen lopen op verontreiniging van ons grondwater door fracking ten behoeve van schaliegas. Een duidelijke uitspraak tegen schaliegas kreeg steun van overtuigende meerderheid in Staten.

  Lees meer >
 • Vismigratierivier

  De ecologische verbinding terugbrengen, dat is wat de vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer doet en dat vindt de PvdA een goed idee. We investeren graag verantwoord in de ecologie.

  Lees meer >
 • Geen gaswinning

  De PvdA mist overtuiging in de wijze waarop de provincie richting de Tweede Kamer afstand neemt van toekomstige gaswinning. Het beeld kan ontstaan dat we geen bezwaar hebben tegen gaswinning.

  Lees meer >
 • Culturele Hoofdstad

  De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

  Lees meer >
 • Eindelijk reuring

  De provincie luistert eindelijk naar lokale initiatieven en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet. Het onderwerp leeft. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.

  Lees meer >

‘Schoolboeken als enige bron van kennis is niet meer van deze tijd’

door Provinciale Staten op 30 september 2016
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — Goed werk, goede sportvoorzieningen en goed onderwijs. Heerenveen biedt het allemaal. Dat bleek vorige week tijdens PvdA foar Fryslân. Statenleden, raadsleden en lokale PvdA-leden kregen een rondleiding door Sportstad en werden bijgepraat over de ontwikkelingen in en om het veenkanaaldorp. Rinse Bleeker (Sportstad Heerenveen) liet trots de nieuwe buitensportfaciliteiten zien

lees verder »

‘Nije Pleats-methode ook toepassen bij andere gebouwen’

door Provinciale Staten op 30 september 2016

Tjerk Voigt verklaarde woensdag dat de ‘Nije Pleats’ als landschapsmethodiek een „waardevol instrument” is om te werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Namens de PvdA herhaalde hij de aanbeveling om te bekijken of de methode, naast agrarische bebouwing, ook breder ingezet kan worden. “Bijvoorbeeld bij uitbreidingen van andere gebouwen of andere ruimtelijke projecten.”

lees verder »

PvdA blijft voorstander vier maanden winterrust ganzen

door Provinciale Staten op 29 september 2016

Provinciale Staten stemde gisteren in met een jaar verlenging van de twee maanden winterrust voor ganzen. Het betekent dat er ook het komende jaar alleen in januari en februari niet gejaagd mag worden op de ganzen. Woordvoerder Hetty Janssen verbaasde zich over de gebrekkige evaluatie maar wilde „met enige aarzelingen” instemmen met het voorstel.

lees verder »

‘Ambitieuze plannen duurzame energie zijn goed voor Fryslân’

door Provinciale Staten op 29 september 2016

De PvdA is blij en tevreden met de ambitieuze plannen van de provincie Fryslân op het gebied van duurzame energie. “Er zijn duidelijke doelstellingen, er is een duidelijke verdeling van middelen, kortom een beleidsbrief waar we wat mee kunnen”, zei woordvoerder Hetty Janssen. Wel kwam de PvdA met voorstellen om aandacht voor innovatie, lokale initiateven

lees verder »

Oppositiepartijen pleiten voor meer tolerantie en harmonie met ‘regenboogbeleid’

door Provinciale Staten op 29 september 2016

UPDATE — De Statenfracties van de PvdA, D66 en GrienLinks willen dat de provincie Fryslân meer doet om discriminatie vanwege seksuele geaardheid, geloof en afkomst tegen te gaan. De partijen willen dat de provincie zich als ‘regenboogprovincie’ aansluit bij een beleidsovereenkomst die minister Jet Bussemaker eerder sloot met 42 Nederlandse gemeenten, waaronder Leeuwarden en Súdwest

lees verder »

‘Provincie moet mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen’

door Provinciale Staten op 29 september 2016

UPDATE — De PvdA wil dat de provincie Fryslân meer mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie hoort als werkgever het goede voorbeeld te geven, zo verklaart fractievoorzitter Remco van Maurik. Hij dient daarom woensdag bij de behandeling van het provinciale personeelsplan een motie in.

lees verder »

Anita Andriesen Priis wurdt wol wer útrikt

door In het nieuws op 28 september 2016

OMROP FRYSLÂN — De Anita Andriesen Priis foar romtlike kwaliteit wurdt wol wer útrikt. Dat hawwe deputearre steaten besletten. De priis waard earder útrikt yn 2010 en 2013. It provinsjebestjoer reagearret op klachten fan de PvdA-fraksje yn provinsjale steaten. Dy neamde it begjin septimber teloarstellend dat de priis al trije jier net mear útrikt is

lees verder »

Terugblik op Toogdag 2016: ‘Wolkom yn Fryslân’

door Provinciale Staten op 22 september 2016
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — Er heerste een fijne sfeer tijdens de derde Friese Toogdag van de PvdA. Met het rode hart op de juiste plek werd er volop gediscussieerd over de opvang van vluchtelingen en het belang van gastvrijheid. Met als thema ‘Wolkom yn Fryslân’ werd er aan verschillende tafels gesproken over persoonlijke ervaringen en de vraag

lees verder »

Het blijft spannend rond nieuw zwembad Drachten

door Provinciale Staten op 9 september 2016

UPDATE — De stemmen staakten woensdagavond in Provinciale Staten over het voorstel van PvdA en GrienLinks voor een topsporttrainingsbad in Drachten. Woordvoerder Marja van der Meer pleitte voor een gezamenlijke lobby van de provincie en de gemeente Smallingerland richting NOC*NSF. Er moet aldus de PvdA een duidelijk plan komen voor de realisatie

lees verder »

CdK John Jorritsma neemt afscheid: Tige tank

door Provinciale Staten op 8 september 2016
Foto PvdA Fryslân

Provinciale Staten namen woensdagmiddag afscheid van ‘ús Kommissaris fan de Kening’ John Jorritsma. De PvdA bedankt hem tige by tige voor zijn tomeloze inzet voor de provincie Fryslân. Van de huidige en voormalige PvdA Statenleden ontving Jorritsma bij zijn afscheid een stamroos en een boek met tips voor het verzorgen van rozen.

lees verder »