• Geen gaswinning

  Er is simpelweg geen draagvlak meer. Niet op straat en niet in de politiek. De PvdA wil onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de Friese bodem en wil waar mogelijk stoppen met bestaande boringen.

  Lees meer >
 • Snel internet

  De provincie luistert eindelijk naar lokale initiatieven en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet. Het onderwerp leeft. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.

  Lees meer >
 • Duurzame energie

  Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie. De technische ontwikkelingen gaan snel. Voor echte innovatie, in de zin van nieuwe technieken, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden.

  Lees meer >
 • Eerlijk werk

  De PvdA wil dat de provincie meer doet om banen te scheppen en mensen bij de samenleving te betrekken. Ook moet de provincie personeel in vaste dienst nemen die nu nog via inhuur of payrolling werken.

  Lees meer >
 • Culturele Hoofdstad

  De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

  Lees meer >

‘Wacht niet langer met aansluiten laatste adressen snel internet’

door Provinciale Staten op 16 november 2017

De PvdA wil dat de provincie Fryslân slim handelt en snel start met het aansluiten van de laatste adressen op snel internet. Kabelnoord staat op het punt om te beginnen met het aansluiten van de meest onrendabele adressen, het zogenoemde ‘witte’ gebied. “Maar met de ‘grijze’ adressen, huizen die wel internet hebben maar geen glasvezel,

lees verder »

PvdA grutsk op earste Dichter fan Fryslân

door Provinciale Staten op 16 november 2017

Eeltsje Hettinga is mei syn gedicht ‘Under de steden’ útroppen ta earste Dichter fan Fryslân. As inisjatyfnimmer is de PvdA tige grutsk op dizze ferkiezing. Hettinga sil de kommende twa jier sa’n tsien gedichten skriuwe oer aktuele saken. Freed 24 novimber sil Hettinga offisjeel beneamd wurde. Hy skreau al fiif dichtbondels en wûn earder ûnder

lees verder »

PvdA wil opheldering over Van Gansewinkel

door In het nieuws op 16 november 2017

De PvdA, VVD en de ChristenUnie in Provinciale Staten willen weten waarom er geen extra controles worden uitgevoerd bij afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten. De partijen stellen daarover schriftelijke vragen aan gedeputeerde Michiel Schrier, naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad. Deze krant meldde dat het bedrijf zowel in 2014, 2015 als 2016

lees verder »

Wel of niet baggeren in Fabryksfeart bij Augustinusga

door Wetterskip Fryslân op 14 november 2017

Het lijkt een soap. Overheden die vlak na elkaar brieven schrijven met een tegengestelde boodschap. Zeggen dat je niet gaat baggeren en het toch doen. Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners aan de Fabryksfeart bij Augustinusga het allemaal ook niet meer weten. Wat begon met een gezamenlijk plan is nu verworden tot een potje

lees verder »

Job Cohen: “Gemeenten moeten verschil maken voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt”

door Pact van Joure op 10 november 2017
Foto PvdA Fryslân

Job Cohen ziet dat er een fors aantal mensen is dat ondersteuning nodig heeft om een betaalde baan te kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Dit zei hij donderdagavond als voorzitter van Cedris, branchevereniging van sociale werkgelegenheid, op een campagnebijeenkomst van de Friese PvdA in het Sneker culinaire podium Lewinski. In een afgeladen zaal ging Cohen

lees verder »

Begroting 2018: successen PvdA op een rij

door Provinciale Staten op 10 november 2017

De PvdA kijkt tevreden terug op de behandeling van de begroting 2018 in Provinciale Staten. Fractievoorzitter Remco van Maurik diende met succes diverse voorstellen in om concrete ambities neer te zetten voor de provincie Fryslân. Hij zei dat collegepartijen en oppositie elkaar moeten „helpen” om heldere opgaven te formuleren.

lees verder »

‘Keihard inzetten om kansen te benutten’

door Provinciale Staten op 8 november 2017

BEGROTING 2018 — Feitelijk is de begroting die we vandaag bespreken de afsluiter van de Tussenbalans. Tegelijk is deze begroting het laatste moment in deze periode waarop we nog echt stappen kunnen maken en doelen kunnen stellen. Onze conclusie bij de Tussenbalans was helder, het effect van de collegeambities is niet of nauwelijks meetbaar.

lees verder »

‘Friese woningmarkt moet sneller duurzaam’

door Provinciale Staten op 7 november 2017

De PvdA wil dat de provincie Fryslân sneller en voortvarender aan de slag gaat met het verduurzamen van woningen. Met meerdere voorstellen wil de PvdA dit woensdag bewerkstelligen bij de behandeling van de provinciale begroting 2018. “De ambities om de Friese woningmarkt te verduurzamen zijn er op het provinciehuis wel, maar het blijft bij

lees verder »

Noch in soad fragen oer wynmûnepark Hiddum-Houw

door In het nieuws op 7 november 2017
Foto PvdA Fryslân

AUDIO / OMROP FRYSLÂN — De Partij fan de Arbeid en ferskate oare partijen yn de Steaten hawwe noch in soad fragen oer de bou en planning fan it wynmûnepark Hiddum-Houw by de Ofslútdyk. It kolleezje beslist tiisdei oft it plan sa’t it der no leit oan it publyk foarlein wurdt of dat dit útsteld wurdt.

lees verder »

Gewestelijke najaarsvergadering 2017

door Gewestelijk bestuur op 28 oktober 2017

Het bestuur van het PvdA Gewest Fryslân nodigt u van harte uit voor de gewestelijke najaarsvergadering op zaterdagochtend 11 november 2017, aanvang 9.30 uur. De vergadering vindt plaats in Theater De Bres, Schoolstraat 4 te Leeuwarden. Na het zakelijke deel gaan we richting de Nieuwestad, om de afdeling Leeuwarden te ondersteunen bij de campagne

lees verder »