• Geen gaswinning

  Er is simpelweg geen draagvlak meer. Niet op straat en niet in de politiek. De PvdA wil onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de Friese bodem en wil waar mogelijk stoppen met bestaande boringen.

  Lees meer >
 • Snel internet

  De provincie luistert eindelijk naar lokale initiatieven en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet. Het onderwerp leeft. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.

  Lees meer >
 • Duurzame energie

  Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie. De technische ontwikkelingen gaan snel. Voor echte innovatie, in de zin van nieuwe technieken, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden.

  Lees meer >
 • Eerlijk werk

  De PvdA wil dat de provincie meer doet om banen te scheppen en mensen bij de samenleving te betrekken. Ook moet de provincie personeel in vaste dienst nemen die nu nog via inhuur of payrolling werken.

  Lees meer >
 • Culturele Hoofdstad

  De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

  Lees meer >

Douwe Hoogland de machtichste man fan Fryslân?

door Provinciale Staten op 18 januari 2017

VIDEO — Tidens de nijjiersresepsje fan de provinsje gie it programma ‘Hea!’ opsyk nei de machtichste man of frou fan Fryslân. Se dienen neifraach by ferskate Steateleden en ferfangend Kommisaris fan ‘e Kening google. Uteinlik kamen sy, mei tank oan Lutz Jacobi, út by ús eigen Douwe Hoogland. Mar oft hy himsels wol sa belangryk fynt?

lees verder »

Kerstvakantie: wachten op een kinderpardon en snel internet

door Remco van Maurik op 17 januari 2017
Foto PvdA Fryslân

Vlak voor de kerstvakantie hebben Provinciale Staten een nieuwe Commissaris van de Koning voorgedragen: Arno Brok. Een oude bekende voor Fryslân, die zijn sporen hier meer dan verdiend heeft. Als fractie zijn we ingenomen met zijn benoeming, al is het natuurlijk jammer dat hij geen lid van de PvdA is. Je merkt dat partijkleur steeds

lees verder »

Emissies

door Wetterskip Fryslân op 17 januari 2017

Een van de taken van Wetterskip Fryslân is de zorg voor de waterkwaliteit in onze provincie en het Groningse Westerkwartier. Dat is nog niet eenvoudig. Als het gaat om de zuurgraad, temperatuur, de hoeveelheid chloride en de hoeveelheid zuurstof voldoet het oppervlaktewater in bijna het gehele gebied aan de eisen. Maar het doorzicht is op

lees verder »

PvdA stimt yn mei soepeler bernepardon

door In het nieuws op 17 januari 2017

OMROP FRYSLÂN — De PvdA giet de ferkiezingen yn mei in pleit foar in rommer bernepardon. De eask dat bern meiwurkje oan harren útsetting wurdt skrast wat de partij oanbelanget. De partijlieding woe dêr yn de ôfrûne kabinetsperioade net oan, mar stimde der sneon op it partijkongres dochs mei yn. Dêrmei is de aksje fan

lees verder »

Oosterbaan weerstaat aanval PvdA-Kamerlijst

door In het nieuws op 17 januari 2017

LEEUWARDER COURANT — De Terschellingse Christa Oosterbaan heeft haar twintigste plek op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamer veiliggesteld. Dat was nog flink zweten, want tijdens het partijcongres in Utrecht werd er zondagmiddag vanuit de Randstad een poging gedaan om haar plaats in te ruilen met die van huidig Kamerlid Amma Asante (36).

lees verder »

Christa Oosterbaan bliuwt 20e op kandidatelist PvdA

door In het nieuws op 15 januari 2017

OMROP FRYSLÂN — Christa Oosterbaan fan Skylge bliuwt 20e op de kandidatelist fan de PvdA by de kommende Twadde Keamerferkiezings. Dat is de útkomst fan de stimming op it kongres fan de PvdA, sneintemiddei yn Utrecht. It riedslid fan Skylge stie ek al op dit plak op de konsept-kandidatelist fan de partij, mar op it

lees verder »

Hoe moet ik stemmen? Een uitleg in 6 stappen

door Gewestelijk bestuur op 13 januari 2017

Over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en het verkiezingsprogramma wordt dit weekend (14 en 15 januari) gestemd op het partijcongres. Stemmen kan vanuit de zaal, maar ook thuis vanaf de bank. Bij beide gaat dit via de digitale stemomgeving PvdAstemt.nl. Op deze website kun je niet alleen stemmen, maar ook via een livestream het congres bekijken

lees verder »

Steun onze noordelijke kandidaten!

door Gewestelijk bestuur op 13 januari 2017

Als gezamenlijke gewesten Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel hebben wij er alle belang bij dat onze noordelijke kandidaten ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer worden gekozen. Daarom een oproep: kies voor een noordelijke kandidaat van de lijst! Het is van groot belang dat deze kandidaten hun plaats op de kandidatenlijst behouden.

lees verder »

Ruimer en rechtvaardig kinderpardon

door Provinciale Staten op 10 januari 2017

Een ruimer en rechtvaardig kinderpardon dat recht doet aan het internationaal kinderrechtenverdrag en misbruik moet tegengaan. Dat is de essentie van de wijziging van het verkiezingsprogramma dat aanstaand weekeinde door het partijbestuur wordt voorgelegd aan de leden van de Partij van de Arbeid. Dit gebeurt in de vorm van een amendement (download pdf). De wijziging

lees verder »

“De oprop om it ‘reade hert’ sjen te litten is heard”

door In het nieuws op 10 januari 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN / AUDIO — De aksje fan noardlike PvdA’ers om in rommere tapassing foar it bernepardon yn it ferkiezingsprogramma fan de partij te krijen, is slagge. De oprop om it ‘reade hert’ sjen te litten is heard, sa seit Remco van Maurik, fraksjefoarsitter yn de Steaten fan de PvdA en ien fan inisjatyfnimmers.

lees verder »