JA: Jannewietske!

JA! is het motto. JA! voor Fryslân en JA! voor PvdA Fryslân! We laten ons zien. Met elkaar en voor elkaar. Samen. We leren door te doen. Zo bouwen we aan een toekomstbestendige provincie waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is. Aan de slag!

Jannewietske de Vries


Rezjysintrale iepenbier ferfier yn Fryslân

23 januari 2015

Iepenbier en doelgroepenferfier yn it lanlike gebiet is wichtich. Steatelid Jouke van der Zee hat hjiroer al langer oanjûn dat wy ús bûten Fryslan “oriïntearje moatte op ynnovative ferfiers-modellen”. No blykt dat der yn Seelân in ferfiersmodel ûntwikkele is wêr ‘t gemeenten en provinsje in regeling ha dy’t de finansiering en planning fan ritten fersoarget.

lees verder »

“Sparje it Fryske feangebiet”

23 januari 2015

Het karakteristieke veenweidegebied verdwijnt in Fryslân. Statenlid Riek van der Vlugt riep woensdag namens de PvdA op om het zo snel en zo veel mogelijk te behouden. “De balans is no trochsketten nei de kant fan de lânbou, mar dat kin sa net langer troch gean. It fean ferdwynt. Dat hat tal fan negatyve effekten.

lees verder »

Duurzaamheidspanel voor Friese jongeren blijft bestaan

22 januari 2015

Het jongeren duurzaamheidspanel van de Friese Milieu Federatie dreigde te verdwijnen. Maar door snel handelen van de PvdA blijft het bestaan. Statenlid Hetty Janssen sprak gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) aan op het belang van het panel en het betrekken van de Friese jeugd bij de politiek. 

lees verder »

AUDIO – Hetty Janssen: “Niet makkelijk doen over gasboringen”

22 januari 2015

“We moeten luisteren naar alle problemen over gasboringen en daar niet makkelijk over doen”, dat zegt Statenlid Hetty Janssen over de motie die ze namens de PvdA indiende tegen nieuwe gasboringen in Fryslân. “De gevolgen zijn veel groter dan we denken dat ze zijn.”

lees verder »

Krachtig “nee” tegen nieuwe gasboringen

22 januari 2015

“Geen nieuwe vergunningen voor gasboringen in Fryslân”, dat heeft Statenlid Hetty Janssen (PvdA) gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) woensdag verzocht. “We moeten in Fryslân niet de dupe worden van bodemdaling en alle schade die daarmee samengaat. De Groningers kunnen hiervan getuigen.” 

lees verder »

Tweede Kamer volgt PvdA in windbesluit Fryslân

21 januari 2015

Rekening houden met de wensen van Fryslân. Dit verzoek, mede ingediend door Friese Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch, werd dinsdag door een meerderheid in de Kamer aangenomen. Daarmee zegt het in navolging van de Friese Staten dat het goed is nog eens te kijken of het opstellen van windmolens langs of op de Afsluitdijk mogelijk is. 

lees verder »

Afsluitdijk icoon voor Culturele Hoofdstad 2018

20 januari 2015

De Afsluitdijk als locatie voor evenementen in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Dit idee presenteert de PvdA morgen tijdens de eerste Statenvergadering van het jaar. “De dijk staat voor onze ambitie, lef en doorzettings-vermogen en als icoon is de Afsluitdijk bekend over de hele wereld”, verklaart woordvoerder Wanda Ottens.

lees verder »

JA: campagnebijdrage gewenst!

19 januari 2015

De campagnevoorbereiding voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Wetterskip is in volle gang. Een groot aantal leden van onze partij is druk bezig om ervoor te zorgen dat wij in Fryslân een goede uitslag zullen maken. We willen de grootste partij in de Staten blijven en de grootste worden in het Wetterskip.

lees verder »

Gewestelijke jaarvergadering

19 januari 2015

Agenda gewestelijke jaarvergadering van zaterdag 24 januari 2015 vanaf 10.00 uur in Leppehiem, Leppedyk 37  te Akkrum.

lees verder »

Omgeving Dokkum verdient inspraak De Sionsberg

16 januari 2015

“Bereikbare kwaliteitszorg voor Dokkum en omgeving en écht meepraten over de zorgplannen voor de toekomst.” Volgens woordvoerder Douwe Hoogland verdienen de inwoners van Noordoost Fryslân dat. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de inwoners van Dokkum en omgeving met goede ideeën zullen komen,” zegt hij in aanloop naar de Sionsbergdag.

lees verder »