• Nieuw logo

  Het eigen Friese karakter. Dat is wat de Partij van de Arbeid in Fryslân met haar nieuwe logo wil benadrukken. “Wy ferbine ús Fryske identiteit mei it lanlik bekende byldmerk fan de PvdA.”

  Bekijk de video >
 • Red vluchtelingen

  Met rake woorden riep Statenlid Wanda Ottens woensdag haar partijgenoten op zich uit te spreken voor het redden van de vluchtelingen en tegen mensensmokkel.

  Lees meer >
 • Dag van de Arbeid

  Op 1 mei vieren we in Leeuwarden de Dag van de Arbeid met een mix van traditie, vernieuwing, debat, muziek en ontmoeting. Het thema: is jongeren en werk.

  Lees meer >
 • Jaarverslag Staten

  Vanaf nu kunt u het jaarverslag van de PvdA Statenfractie downloaden. De Statenleden bespreken wat ze in 2014 op hun eigen portefeuille hebben gedaan.

  Lees meer >
 • Zorg, wonen, werken

  Jannewietske de Vries presenteerde maandag de onderwerpen aan formateur Geart Benedictus die een “extra impuls” verdienen de komende vier jaar.

  Lees meer >

PvdA bezorgd over grote reorganisatie Belastingdienst

door Provinciale Staten op 22 mei 2015

Door de reorganisatie bij de Belastingdienst gaan er harde klappen vallen in Fryslân en op andere plekken in het noorden. De PvdA is bezorgd dat het ten koste gaat van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Remco van Maurik en Wanda Ottens roepen Sander de Rouwe op om daden bij zijn woorden te voegen.

lees verder »

Aarzel niet coalitie, toon ambitie en pak door

door Provinciale Staten op 21 mei 2015

“De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen meedoet. Gelijke kansen, werk en bestaanszekerheid voor iedereen.” Dat statement maakte fractievoorzitter Remco van Maurik bij de vaststelling van het coalitieakkoord. “Niet de overheid maar de mensen staan centraal.”

lees verder »

Overleg en besluit N359 Lemmer te summier

door Provinciale Staten op 21 mei 2015

De motivatie van gedeputeerde Poepjes (CDA) om de snelheid van de N359 bij Lemmer niet te verlagen is volgens Statenlid Douwe Hoogland “te simpel”. Poepjes geeft aan een onderzoek naar snelheidsverlaging “niet logisch” te vinden. “Jo sizze dêrmei, wy kinne it wol ôfprate mar minsken hâlde har der dochs net oan”, redeneert Hoogland.

lees verder »

Douwe Hoogland in adviescommissie nieuwe Kamerleden

door Gewestelijk Bestuur op 20 mei 2015

Douwe Hoogland neemt op verzoek van het PvdA partijbestuur namens Fryslân plaats in de adviescommisie kandidaatstelling Tweede Kamer. Deze commissie adviseert het partijbestuur over de samenstelling van de lijst voor de verkiezingen van 2017. Oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg is benaderd en bereid  om voorzitter te zijn van deze commissie.

lees verder »

“Underhâld Fryske ynfrastruktuer ûntrochsichtich”

door Provinciale Staten op 20 mei 2015

“It behear en ûnderhâld fan ús ynfrastruktuer is in kearntaak fan de provinsje, mar tal fan saken binne net op oarder.” Dat concludeert Statenlid Roel de Jong (PvdA) uit het onderhoudsrapport van de Noordelijke Rekenkamer. “Sjoch nei de brêge by Dronryp. Troch net útfierd ûnderhâld is dy al tiden net tagonklik foar frachtferkear.”

lees verder »

Onderbelicht Waddenkustgebied verdient impuls

door Provinciale Staten op 20 mei 2015

Wie aan de Wadden denkt, denkt aan de eilanden en de Waddenzee. Wat onderbelicht blijft is het Waddenkustgebied langs de vaste wal. Statenlid Wanda Ottens pleit daarom voor het inzetten van het Waddenfonds voor dit gebied. “Het Waddenkustgebied verdient een impuls. Het heeft alle ingrediënten voor recreatie en toerisme.”

lees verder »

PvdA mist ambitie en banen in coalitieakkoord

door Provinciale Staten op 15 mei 2015

“Het coalitieakkoord ademt voortzetting van het beleid van het vorige college. Toch aarzelt de nieuwe coalitie om op belangrijke onderdelen door te pakken.” Dat zegt Remco van Maurik in een eerste reactie. “Het lijkt meer op een opsomming van losse wensen en verlangens dan op een visie voor de toekomst van Fryslân. Dat kost banen.”

lees verder »

Remco van Maurik: “Samen goede dingen doen voor Fryslân”

door Provinciale Staten op 13 mei 2015

Vol vertrouwen begint Remco van Maurik aan zijn tweede periode als fractievoorzitter van de PvdA Statenfractie. Gisteravond werd hij door de eigen Statenleden herkozen. “Ik ben blij met het vertrouwen dat de fractie mij geeft. Het is voor mij een uitdaging om leiding te geven aan de grootste oppositiefractie in de Friese Staten.”

lees verder »

Remco van Maurik herkozen als fractievoorzitter

door Provinciale Staten op 12 mei 2015

Remco van Maurik uit Nijeholtpade blijft de rol van fractievoorzitter vervullen. Hij kreeg dinsdagavond wederom het vertrouwen van de eigen Statenleden. De 51-jarige Van Maurik werd op 1 september 2012 voor het eerst aangesteld als fractievoorzitter.

lees verder »

1 mei: koesteren en vieren

door Gewestelijk Bestuur op 6 mei 2015

Dit jaar sloegen het gewest en de afdeling Leeuwarden de handen ineen om 1 mei te vieren. Er is stilgestaan bij het verleden en er is vooruitgekeken naar de toekomst. Deze vooruitblik is in de vorm van een debat gegoten met ‘Werk en Jongeren’ als thema. Studenten waren uitgenodigd mee te doen aan dit debat.

lees verder »