• Begin KH2018

  Jannewietske de Vries is een vrouw met een missie, in het najaar van 2007. Als kersvers gedeputeerde wil ze de cultuur in Fryslân openbreken. Acht jaar later blikt ze terug op haar wittebroodsweken.

  Lees meer >
 • Omrop Fryslân

  AUDIO — Cultuurwoordvoerder Hetty Janssen vroeg woensdag opheldering over de terughoudende strategie die gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) voert in het overleg met staatssecretaris Sander Dekker.

  Lees meer >
 • Rondweg Lemmer

  De open houding van de provincie richting de inwoners van Lemmer over de aanpak van de rondweg N359 is lovenswaardig. Een schoolvoorbeeld voor toekomstige provinciale wegenprojecten.

  Lees meer >
 • Waterbeheer

  De PvdA spreekt zich kritisch uit over de ambitie van de provincie als het over waterbeheer gaat. Specifiek mist het aandacht voor innovatie en watertechnologie.

  Lees meer >
 • Geen gaswinning

  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie van de PvdA tegen gaswinning bij Terschelling. Daarmee spreekt de Kamerleden zich krachtig uit tegen gaswinning bij het eiland en onder de Waddenzee.

  Lees meer >

Marja van der Meer volgt Hans Konst op als Statenlid

door Provinciale Staten op 25 november 2015
Foto Partij van de Arbeid Fryslân

Marja van der Meer (45) uit Ingelum neemt vanaf 16 december voor de PvdA plaats in de Friese Provinciale Staten. Zij volgt daarmee Hans Konst op. Konst neemt na bijna twaalf jaar afscheid van de provinciale politiek. Hij gaat per 1 januari fulltime als arts ouderengeneeskunde aan de slag bij Meriant in Wolvega en Heerenveen.

lees verder »

“Yn goed oerlis ynvestearre yn Drachten en It Hearrenfean”

door Provinciale Staten op 25 november 2015
Foto Provincie Fryslân

“De provinsje moat net iensidich in besuniging oplizze.” Dat oordeelt Roel de Jong over de vijf miljoen euro die het bezuinigd op de investeringsagenda van Drachten en Heerenveen om nieuwe coalitieplannen te bekostigen. De PvdA vindt dat de provincie open en eerlijk moet handelen en de afspraken moet nakomen die het eerder met beide gemeenten

lees verder »

Ondoordacht beleid in strijd tegen schijnconstructies bouwsector

door Provinciale Staten op 25 november 2015
Foto Partij van de Arbeid Fryslân

Er missen essentiële onderdelen in het beleid van de provincie tegen financieel gesjoemel in de bouw. Dat vindt de PvdA. Het beleid geeft, zo beweert fractievoorzitter Remco van Maurik, geen antwoord op belangrijke vragen als: hoe pakt de provincie schijnconstructies aan en hoe gaan ze het controleren?

lees verder »

Sluisverbreding Kornwerderzand op de tocht

door Provinciale Staten op 25 november 2015
Foto Wikimedia

Over de verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk houdt de provincie zich de laatste tijd angstvallig stil. Volgens recente berichten zijn er belangrijke subsidies misgelopen en staakte het Rijk de gesprekken met de provincie. Daardoor staat het project op de tocht.

lees verder »

Houd goede rechtspraak dichtbij

door Remco van Maurik op 24 november 2015
Foto PvdA Leeuwarden

De bezuinigingen op de rechtspraak mogen alleen doorgaan als er geen rechtbanken sluiten en er voldoende rechtszaken in de regio blijven. Lukt dit niet, dan moet de opgave van tafel. Rechtspraak in de provincie dient niet langer te worden gezien als last, maar als kracht en maatschappelijke noodzaak.

lees verder »

“Vertraging Friese universiteit is bizar”

door Provinciale Staten op 20 november 2015

Remco van Maurik vindt het “bizar” dat er voorlopig geen volwaardig universiteitscampus in Fryslân komt. “Mijn beeld was dat er een akkoord zonder voorbehouden lag. Het is een buitengewoon droevige ontwikkeling.” De Rijksuniversiteit Groningen stelt de campus in Fryslân in elk geval uit tot september 2017.

lees verder »

Eerlijk loon voor eerlijk werk op de bouwplaats

door Provinciale Staten op 20 november 2015
Foto Partij van de Arbeid Fryslân

Als je wilt weten wat er leeft op de Friese bouwplaatsen, dan ga je schaften met bouwvakkers en luister je naar wat ze te zeggen hebben. De PvdA vraagt al langere tijd aandacht voor schijnconstructies en gesjoemel in de bouw. Remco van Maurik en Wanda Ottens bezochten de werkzaamheden aan De Centrale As in Garyp.

lees verder »

Verkeerde mensen profiteren van verlagen opcenten

door Provinciale Staten op 13 november 2015
Foto Pixabay / H. Braxmeier

AUDIO — Twintig miljoen bezuinigen om geld weg te geven aan mensen met grote auto’s vindt de PvdA onterecht. Woordvoerder Hetty Janssen noemt het in een interview met Omrop Fryslân een “verkeerde manier” van lastenverlichting. “Het geld komt bij de verkeerde mensen terecht. […] Mensen met twee auto’s bijvoorbeeld, die profiteren er dubbel van.” De

lees verder »

Felle confrontatie over begroting

door Provinciale Staten op 12 november 2015
Foto Partij van de Arbeid Fryslân

Voor de PvdA was de begrotingsbehandeling een dag met gemengde gevoelens. Er waren mooie successen. Er komt een ‘Dichter fan Fryslân’. Het voortbestaan van de Anita Andriesen Prijs is niet meer in gevaar. De ‘knip’ in de Trekweg bij Kollum wordt heroverwogen. En voordat het college geld uitgeeft moeten er eerst inhoudelijke plannen komen.

lees verder »

Verkiezing voor ‘Dichter fan Fryslân’

door Provinciale Staten op 11 november 2015
Foto Pixabay / Andrys Stienstra

Met het benoemen van een ‘Dichter fan Fryslân’ wil de PvdA het belang van poëzie als kunstvorm onder de aandacht brengen. “Er bestaan stadsdichters, er is een ‘Dichter des Vaderlands’, maar Fryslân heeft nog geen eigen dichter”, zo licht Hetty Janssen het initiatief toe.

lees verder »