• Tegen fracking

  We moeten geen risico’s willen lopen op verontreiniging van ons grondwater door fracking ten behoeve van schaliegas. Een duidelijke uitspraak tegen schaliegas kreeg steun van overtuigende meerderheid in Staten.

  Lees meer >
 • Vismigratierivier

  De ecologische verbinding terugbrengen, dat is wat de vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer doet en dat vindt de PvdA een goed idee. We investeren graag verantwoord in de ecologie.

  Lees meer >
 • Geen gaswinning

  De PvdA mist overtuiging in de wijze waarop de provincie richting de Tweede Kamer afstand neemt van toekomstige gaswinning. Het beeld kan ontstaan dat we geen bezwaar hebben tegen gaswinning.

  Lees meer >
 • Culturele Hoofdstad

  De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

  Lees meer >
 • Eindelijk reuring

  De provincie luistert eindelijk naar lokale initiatieven en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet. Het onderwerp leeft. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.

  Lees meer >

‘Aandacht voor kleinere initiatieven Waddengebied’

door Provinciale Staten op 26 mei 2016

Het Waddengebied moet volgens de PvdA hoog op de politieke agenda blijven. Tjerk Voigt zei, bij het debat over de begroting van het Waddenfonds, dat we ons elke dag moeten realiseren “hoe uniek en prachtig dit gebied is en hoe zuinig we met elkaar op dit gebied moeten zijn”.

lees verder »

Tweetalig opvoeden

door Marja van der Meer op 25 mei 2016
Foto PvdA Fryslân

Tweetalig opvoeden, waarom eigenlijk? Hebben Fries-Nederlandse tweetalige kinderen een betere focus en een beter werkgeheugen dan eentalige kinderen? Biedt het nog andere voordelen om tweetalig te zijn? En zijn er eigenlijk ook nadelen? Dit zijn vragen die centraal stonden bij de presentatie van onderzoeker Evelyn Bosma tijdens een bijeenkomst van de Museum Universiteit

lees verder »

Hoe steun ik een motie voor de politieke ledenraad?

door Gewestelijk bestuur op 25 mei 2016

Tijdens de gewestelijke voorjaarsvergadering is aandacht gevraagd voor de landelijke politieke ledenraad van 4 juni en de moties die hiervoor door verschillende Friese partijgenoten zijn ingediend. Om iedereen te helpen die deze moties wil steunen, volgt een korte handleiding. Let op: steunen van moties kan tot donderdag 26 mei om 10.00 uur.

lees verder »

PvdA stimuleert sociale houding bij provincie: ‘Meer inzet voor banen en oog voor de zwakkeren’

door Provinciale Staten op 24 mei 2016

De PvdA wil dat de provincie beter zijn best doet om banen te scheppen en mensen bij de samenleving te betrekken. Morgen, bij de behandeling van de provinciale jaarstukken, komt de partij met verschillende voorstellen. Zo zal fractievoorzitter Remco van Maurik pleiten voor meer inzet op het stimuleren van werkgelegenheid en geld voor de zorgeconomie.

lees verder »

‘Provincie moet trotser zijn op haven Harlingen’

door Provinciale Staten op 24 mei 2016
Foto PvdA Fryslân

Typerend voor Harlingen is de rauwe en directe mentaliteit en het feit dat het er altijd druk is. Dat zeiden burgemeester Roel Sluiter en wethouders Hein Kuiken en Maria le Roy vrijdag tijdens het bezoek van de PvdA aan de Friese havenstad. Een wandeling door het havengebied liet zien dat Harlingen ‘drijft’ op het toerisme

lees verder »

‘Affakkelen bij boorlocatie Moddergat verontrust bewoners’

door Provinciale Staten op 22 mei 2016

De PvdA wil opheldering over het onaangekondigd affakkelen van gassen en geluidsoverlast bij de boorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Moddergat. Van verontruste bewoners heeft de partij berichten ontvangen waarin zij aangeven dat het affakkelen recent voor een vuurkolom van meer dan 10 meter zorgde. Woordvoerder Hetty Janssen pakt de zaak hoog op:

lees verder »

Staatssecretaris Jetta Klijnsma in discussie met Friese PvdA-leden

door Gewestelijk bestuur op 21 mei 2016

De PvdA houdt zaterdag aanstaande zijn voorjaarsvergadering. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de vergadering gesplitst in een formeel deel en een inhoudelijke discussie over de participatiewet. Deze discussie zal gebeuren met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

lees verder »

Discussieavond: Veiligheid en onze krijgsmacht

door Gewestelijk bestuur op 19 mei 2016

Op 6 juni organiseert de PvdA Leeuwarden een bijeenkomst voor leden en andere belangstellenden over veiligheid, ook in internationaal verband, en de rol van onze krijgsmacht. De vraag staat centraal hoe we om moeten gaan met de bedreigingen van onze veiligheid, welke zijn dat en wat betekent dat voor onze krijgsmacht.

lees verder »

Protesteer mee tegen gasboringen in Fryslân

door Provinciale Staten op 13 mei 2016

De PvdA roept haar eigen leden en alle andere belangstellenden op om mee te doen aan de protestmanifestatie ‘Laat Fryslân niet zakken’. Tijdens deze manifestatie, die plaatsvindt in Oppenhuizen op zaterdag 28 mei, zullen verschillende politieke partijen en belangenorgani-saties bij de lokale boorlocatie protesteren tegen gaswinning op Fries grondgebied.

lees verder »

‘Meer steun voor Friese kinderen die opgroeien in armoede’

door Provinciale Staten op 12 mei 2016

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat ruim één op de acht Friese kinderen opgroeien in armoede. Dat het in Leeuwarden zelfs één op de zes kinderen betreft is volgens de PvdA nog bedroevender. De Statenfractie en de gemeenteraadsfractie in Leeuwarden vragen opheldering over de aanpak van het armoedeprobleem en stellen schriftelijke vragen.

lees verder »