• Geen gaswinning

  Er is simpelweg geen draagvlak meer. Niet op straat en niet in de politiek. De PvdA wil onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de Friese bodem en wil waar mogelijk stoppen met bestaande boringen.

  Lees meer >
 • Snel internet

  De provincie luistert eindelijk naar lokale initiatieven en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet. Het onderwerp leeft. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.

  Lees meer >
 • Duurzame energie

  Voor ons staat voorop dat we zo snel mogelijk overgaan op duurzame energie. De technische ontwikkelingen gaan snel. Voor echte innovatie, in de zin van nieuwe technieken, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden.

  Lees meer >
 • Eerlijk werk

  De PvdA wil dat de provincie meer doet om banen te scheppen en mensen bij de samenleving te betrekken. Ook moet de provincie personeel in vaste dienst nemen die nu nog via inhuur of payrolling werken.

  Lees meer >
 • Culturele Hoofdstad

  De rol van de provincie lijkt vooral die van financierder te zijn. Maar is er niet meer mogelijk? Kan de provincie, in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes, zich niet met wat meer elan, meer zichtbaar, inzetten?

  Lees meer >

‘Samen paraat’: Vrouwennetwerk op vrijdag de 13e naar brandweer

door Vrouwennetwerk op 23 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

Hoe zit het met diversiteit bij Brandweer Fryslân? Op vrijdag 13 oktober was het PvdA Vrouwennetwerk te gast bij de brandweer, het domein van onze bijeenkomst was de brandweerkazerne in Leeuwarden. Wij werden daar hartelijk ontvangen door Dennis van Harten, clusterhoofd 24-uursdienst, en Margreet Triemstra, ploegleider dagdienst.

lees verder »

‘Tegen gasboringen bij Schiermonnikoog’

door Provinciale Staten op 19 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

De PvdA heeft zich opnieuw hard uitgesproken tegen nieuwe gasboringen. Statenlid Hetty Janssen maakte woensdag duidelijk dat de partij er „alles aan wil doen” om Den Haag te laten weten dat Fryslân geen gasboringen meer wil. Daarbij maakte ze duidelijk dat dit specifiek geldt voor het gasveld in de Noordzee boven Schiermonnikoog, ook al is

lees verder »

Windpark Nij Hiddum Houw: wacht op nieuw plan Hou Friesland Mooi

door Provinciale Staten op 13 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

De PvdA vraagt VVD-gedeputeerde Klaas Kielstra om het proces rond het windpark Nij Hiddum Houw te pauzeren totdat Hou Friesland Mooi haar alternatieve plan openbaar maakt. Dit naar aanleiding van het bericht dat Dorpsbelang Witmarsum en Hou Friesland Mooi vorige week uit de omgevingsadviesraad stapten. De PvdA twijfelt sterk of de omwonenden nu nog wel

lees verder »

Geld met geld en werk met werk

door Provinciale Staten op 13 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

Het regeerakkoord is af, de stoelendans voor ministers en staatssecretarissen begint. Tijd om te kijken wat de regeringspartijen de Friezen te bieden hebben. De PvdA doet bewust niet mee aan deze regering. De afgelopen vijf moeilijke jaren nam de PvdA verantwoordelijkheid. Tot onze spijt zien we dat deze regering niet slim investeert maar potverteert.

lees verder »

‘Wat vinden Friezen zelf van zorgaanbod?’

door Provinciale Staten op 29 september 2017

Op initiatief van de PvdA deed Provinciale Staten woensdag een uitspraak over de spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen in Fryslân. Het zorgplan dat de PvdA indiende als inbreng voor het provinciale coalitieakkoord ligt hiervoor aan de basis. De huidige spreidingsnotitie noemde woordvoerder Hetty Janssen nog niet voldoende. “Er is niet onderzocht wat de inwoners er

lees verder »

Recht om uit te dagen: ‘Wij in plaats van zij’

door Provinciale Staten op 29 september 2017

Burgers die taken van het provinciehuis overnemen. Fryslân is, sinds het besluit van Provinciale staten afgelopen woensdag, de eerste provincie die het recht om uit te dagen breed gaat toepassen. De PvdA is groot voorstander van dit recht. Tijdens de discussie pleitte fractievoorzitter Remco van Maurik er zelfs voor om zo weinig mogelijk voorwaarden te

lees verder »

‘Niet langer afhankelijk van vieze brandstoffen’

door Provinciale Staten op 28 september 2017

Een hoge ambitie voor duurzaam openbaar vervoer. Met die missie ging PvdA-Statenlid Wanda Ottens het debat in over de toekomst van het Friese ov. “Het is noodzaak om ambitie te tonen. Wij willen een schonere wereld, niet langer afhankelijk zijn van vieze brandstoffen.” Dat het lef en moed vraagt om met inwoners en organisaties

lees verder »

PvdA breekt lans voor Zorgbelang Fryslân

door Provinciale Staten op 27 september 2017

Als regionale belangenbehartiger in de zorg vervult Zorgbelang Fryslân een onmisbare rol die de provincie financieel moet waarderen. Dat vinden de Friese Statenfracties van de PvdA, D66, GrienLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. “De belangen van de Friese zorgbehoeftigen moeten lokaal goed behartigd worden”, benadrukt PvdA-woordvoerder Hetty Janssen.

lees verder »

PvdA-leden praten op Toogdag over klimaatbewustwording

door Provinciale Staten op 21 september 2017

FOTOREPORTAGE — Op camping Pasveer in Sneek werd vrijdag alweer de vierde editie van Reade Toogdag gehouden. Veel geïnteresseerde leden en politici gingen in trekkershutten met elkaar in gesprek over klimaatbewustzijn, de aanpak van de klimaatverandering en hoe om te gaan met extreem weer. Fractievoorzitter Remco van Maurik maakte in zijn welkomstwoord duidelijk

lees verder »

En onze nieuwe voorzitter is…

door Gewestelijk bestuur op 19 september 2017

Wie wordt de nieuwe partijvoorzitter? Wie volgt Hans Spekman op en gaat leiding geven aan onze Partij van de Arbeid? Dat is nu aan de leden. Dat is aan jou. Je kan tussen 26 september en 4 oktober je stem uitbrengen op Nelleke Vedelaar of op het duo Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk.

lees verder »